نظر شما پيرامون كيفيت اين سايت چيست؟
عالي
خوب
متوسط
بد
مجموع آراء: voteCount();?>   نمايش نتايج
   
مناقصات و بولتنهاي خبري سازمان قطار شهري اصفهان
آگهي و فرم استخدام يک نفر کارشناس بازرگاني (28/3/93)
اسناد ارزيابي کيفي عملیات اجرایی سامانه اطفاء حريق تونل حدفاصل ايستگاه قدس تا ايستگاه تختي
آگهی ارزیابی کیفی عملیات اجرایی سامانه اطفاء حريق تونل حدفاصل ايستگاه قدس تا ايستگاه تختی
اگهی ارزیابی کیفی مناقصه تامين 65 دستگاه پله برقی سخت کار(Heavy duty)، بصورت پکیج برای فاز یک( 10 ایستگاه) خط یک قطار شهری اصفهان
 بايگاني بولتنهاي خبري
 

 
 
Hosted and Developed by Arman Paya Communications
تعداد بازديدكنندگان:265513